Reach ve KKDIK

Reach ve KKDIK

AB tarafından düzenlenen ve piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin yönetimi kapsamında bir reform olan REACH‘in ülkemizdeki karşılığı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” yani kısaca KKDİK Yönetmeliği 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir.

KKDİK ile, kimyasal maddelere ait risklerin kontrol altında tutulması, “KAYIT”, “DEĞERLENDİRME”, “İZİN” ve “KISITLAMA” süreçleri yoluyla rekabet ve inovasyonun teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Firmalar, yıllık olarak 1 tonun üzerinde imal ya da ithal edilen kimyasal maddeleri Türkiye pazarında piyasaya arz etmek için KKDİK yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  Şirketler, yıllık olarak 1 tonun üzerinde üretim kapasitesi olan kimyasal maddeleri AB’ye ihraç ederken de, yine bu düzenlemeyle uyumlu REACH mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Konu hakkında bilgi almak için bizlere aşağıdaki mail adreslerinden ulaşabilirsiniz.

reach@plastifay.com.tr

kkdik@plastifay.com.tr