Ftalat Free Plastifiyanlar

Ftalat Free Plastifiyanlar

Dünyada çevre ve sağlık gereksinimleri sebebiyle ftalat free plastifiyanların kullanımları günden güne artmaktadır. Dünya da en çok tüketimi olan Orto ftalat plastifiyanların insan sağlığına zararlı etkileri sebebiyle ve Avrupa Birliği’nin Reach yönetmeliği kapsamanında yayınladığı yasaklı maddeler listesi’ne girmesi sonrasında ftalat free plastifiyanların kullanımı ve sektörde ki önemi artmıştır.

Ftalat free plastifiyanlar içerisinde en yaygın olarak kullanılanları, tereftalatlar, adipatlar, benzoatlar,sitratlar,ve trimelitatlardır. Tereftalat plastifiyanlar içerisinde en yaygın kullanıma sahip olan DOTP, adipat plastifiyanlar içerisinde DOA, trimellitat plastifiyanlar içerisinde ise TOTM ürünüdür.

Plastifay Kimya olarak sadece ftalat free üretim yaptığımız fabrikamızda DOTP, DOA ve TOTM ürünlerini üreterek sektöre katkı sağlamaya devam etmekteyiz.
Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.
Plastsoft DOTP(Di Oktil Tereftalat)
DOA (Di Oktil Adipat)
Plast TT TOTM(Tri Oktil Trimellitat)